Laserowe wycinanie i grawerowanie map miast (CorelDRAW)

Dowiedz się, jak tworzyć i przygotowywać mapy miast w programie CorelDRAW do cięcia i grawerowania laserem.

Laserowo grawerowane i wycinane mapy miast są łatwe do utworzenia i szybko zyskują popularność jako kolejny członek rodziny produktów grawerowanych i wycinanych laserowo. Utwórz własne lokalne mapy miast i graweruj je laserowo na deskach do krojenia, płytkach marmurowych i małych stolikach. Możesz też użyć innych materiałów, takich jak papier, drewno lub akryl, lub wykonywać mapy w wersji do powieszenia na ścianie — możliwości i kombinacje materiałów są nieograniczone!

Uwaga: ten samouczek jest również dostępny w programie Adobe Illustrator.

Przechwycenie obrazu mapy miasta

 1. Zacznij od odwiedzenia witryny internetowej snazzymaps.com, aby stworzyć własną mapę do grawerowania lub cięcia laserowego. Utworzenie konta nie jest wymagane, ale jeśli chcesz tworzyć różne mapy dla klientów lub znajomych, rejestracja da Ci możliwość zapisania lokalizacji mapy i niestandardowych stylów do późniejszego wykorzystania. Nie martw się, jest to całkowicie bezpłatne!

 2. Gdy jesteś już w witrynie internetowej Snazzy Maps, kliknij przycisk Build a Map (Utwórz mapę) u góry strony.

 3. Teraz możesz utworzyć mapę niestandardową. Zacznij od kliknięcia przycisku Choose a Snazzy Maps (Wybierz Snazzy Maps) w obszarze Style (Styl).

 4. W polu Search (Szukaj) wpisz Epilog, a następnie kliknij przycisk Search (Szukaj).

 5. Wybierz styl „Epilog Laser – Laser Cut Maps” (Epilog Laser – mapy wycinane laserowo) w sekcji wyników, a następnie na dole strony kliknij przycisk Apply Style (Zastosuj styl).

 6. Teraz kliknij opcję Size & Location (Lokalizacja i rozmiar) na panelu Build a Map (Utwórz mapę).

 7. W sekcji Size (Rozmiar) ustaw opcję Width (Wysokość) na 100%.

 8. W sekcji Center Location (Lokalizacja środkowa) kliknij przycisk „Or search for a location” (Lub wyszukaj lokalizację) znajdujący się poniżej współrzędnych szerokości i długości geograficznej.

 9. Wpisz nazwę miasta i naciśnij klawisz Enter albo wybierz miasto z wstępnie wypełnionych opcji rozwijanych.

 10. W sekcji Zoom Level (Poziom powiększenia) ustaw Zoom na 13, a następnie kliknij przycisk Apply Changes (Zastosuj zmiany). Może to wymagać zmiany rozmiaru mapy całego miasta, oraz wycinka, który chcesz uzyskać. Poziom powiększenia można również skorygować później. Aby to zrobić, ustaw wskaźnik myszy nad mapą i użyj kółka do przewijania myszy.

 11. Nie będziemy używać sekcji Markers (Znaczniki) w przypadku tej mapy, ale omówimy jej świetne zastosowanie, które może Ci się przydać. Kliknij sekcję Markers (Znaczniki) i zapoznaj się z krótką prezentacją oraz pomysłami dotyczącymi zastosowania.

 12. Sekcja Markers (Znaczniki) zawiera opcje Name (Nazwa), Location (Lokalizacja) i Icon (Ikona), które można użyć do dodania niestandardowych lokalizacji do Twojej mapy. Aby jeszcze bardziej zindywidualizować mapę, możesz zaznaczyć dom, ulubione restauracje, miejsce ślubu itp.

 13. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby wrócić do sekcji Marker (Znacznik).

 14. Następnie kliknij sekcję Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane).

 15. Większość ustawień w tej sekcji dotyczy korzystania z map w witrynie internetowej, dlatego większość z nich można zignorować. W sekcji Controls (Elementy sterujące) kliknij przycisk obok opcji Hide all controls (Ukryj wszystkie elementy sterujące) — ułatwi to przechwycenie obrazu mapy. Następnie kliknij przycisk Apply Changes (Zastosuj zmiany).

 16. Teraz kliknij przycisk Hide Panel (Ukryj panel) po prawej stronie panelu Build a Map (Utwórz mapę).

 17. Teraz jesteśmy gotowi przechwycić obraz mapy, który później wprowadzimy do programu CorelDRAW i wektorów śledzenia.

 18. Otwórz aplikację Windows Snipping Tool.

 19. Wybierz opcję New (Nowy).

 20. Teraz kliknij i przeciągnij nad górną część mapy na ekranie, aby przechwycić obraz (utworzyć zrzut ekranu) mapy.

 21. Następnie kliknij opcję Save Snip (Zapisz wycinek) (ikona dysku) w górnej części ekranu.

 22. Nazwij plik i wybierz opcję .PNG z menu rozwijanego Save as (Zapisz jako), a następnie kliknij przycisk Save (Zapisz). (Uwaga: Format pliku .PNG zapewnia najlepszy obraz z niewielką kompresją wektorów śledzenia w programie CorelDRAW).

 23. Jako ostatni etap przygotowania do grawerowania lub wycinania mapy urządzeniem Epilog Laser wykorzystamy program CorelDRAW. Szybko utworzymy wektory śledzenia przechwyconego obrazu, dodamy ramkę i umieścimy w niej nazwę miasta.

Wektor śledzenia — CorelDRAW (Windows)

 1. Po otwarciu programu CorelDRAW i utworzeniu nowej strony zacznij od wybrania opcji Importuj obraz z menu rozwijanego File (Plik) na górze strony (Ctrl + I).

 2. W przeglądarce plików importu przejdź do lokalizacji mapy utworzonej w poprzednich punktach. Kliknij obraz, aby go wybrać, a następnie naciśnij przycisk Import (Importuj).

 3. Kliknij w dowolnym miejscu na stronie, aby umieścić obraz w obszarze roboczym.

 4. Następnie przekształcamy obraz rastrowy na grafikę wektorową, używając ustawień Line Art (Grafika liniowa) w funkcji Trace Bitmap (Śledź mapę bitową). Po zaznaczeniu mapy kliknij opcję Trace Bitmap (Śledź mapę bitową) u góry ekranu na pasku właściwości, następnie opcję Outline Trace (Trasowanie konturów), po czym opcję Line Art (Grafika liniowa) jako styl śledzenia.

 5. W panelu Settings (Ustawienia) po prawej stronie okna PowerTrace ustaw…

  1. Wybierz ustawienia maksymalne.

  2. W przypadku opcji Smoothing (Wygładzanie) pozostaw wartość 25. Jest to ustawienie domyślne dotyczące śledzenia grafiki liniowej.

  3. W przypadku opcji Corner smoothness (Gładkość narożnika) pozostaw wartość 0 (jest to również wartość domyślna).

  4. Włącz opcję Delete original image (Usuń oryginalny obraz).

  5. Włącz opcję Remove background (Usuń tło)

  6. Włącz opcję Specify color (Określ kolor), kliknij narzędzie zakraplacza po prawej stronie, a następnie kliknij dowolną biel w oknie Raster Preview (Podgląd rastra) po lewej stronie.

  7. Włącz opcję Remove color from entire image (Usuń kolor z całego obrazu).

  8. Włącz opcję Merge adjacent objects (Scal sąsiednie obiekty).

  9. Włącz opcję Remove object overlap (Usuń nakładanie się obiektów).

  10. Następnie włącz opcję Group objects by color (Grupuj obiekty według kolorów)

 6. Teraz kliknij kartę Colors (Kolory), aby otworzyć panel Colors (Kolory).

 7. W menu rozwijanym Color Mode (Tryb koloru) wybierz opcję Black and White (Czarno-biały).

 8. Po zakończeniu przygotowania śledzenia kliknij przycisk OK, aby sfinalizować wektor śledzenia.

 9. Teraz dodamy ramkę, tekst i połączymy wszystkie obiekty.

 10. Zacznij od zmiany rozmiaru strony i grafiki do ostatecznego rozmiaru, który chcesz wygrawerować lub wyciąć za pomocą lasera Epilog. Dodamy ramkę na zewnątrz grafiki, a także dołączymy tekst mapy na dole, należy więc pamiętać, aby pozostawić klika centymetrów odstępu wokół kompozycji.

 11. Narysuj ramkę wokół mapy za pomocą narzędzia Rectangle (Prostokąt), klikając i przeciągając, lub wybierz kompozycję, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij dwukrotnie narzędzie Rectangle (Prostokąt), aby automatycznie utworzyć prostokąt wokół mapy.

 12. Teraz otworzymy paletę opcji Outline Pen (Pióro konturu). Przy wciąż zaznaczonej ramce kliknij dwukrotnie narzędzie Outline Pen (Pióro konturu) w prawym dolnym rogu programu CorelDRAW.

 13. W oknie Outline Pen (Pióra konturu)...

  1. Ustaw szerokość linii na wybraną grubość ramki. W tym przykładzie użyjemy grubości 0,75 cala.

  2. Przejdź do opcji Position (Pozycji) i wybierz ikonę Pozycja zewnętrzna.

  3. Kliknij przycisk OK.

 14. Teraz zamienimy obrys obramowania na obiekt. Mając nadal zaznaczony kontur, kliknij menu Object (Obiekt) u góry ekranu, a następnie opcję Convert Outline to Object (Konwertuj kontur na obiekt) (Ctrl + Shift + Q).

 15. Teraz użyj narzędzia Pick (Wskaźnik), aby zaznaczyć zarówno mapę, jak i ramkę, a następnie kliknij opcję Weld (Spawanie), która pojawi się na pasku właściwości w górnej części ekranu.

 16. Zakończyliśmy właśnie pracę z mapą. Teraz dodamy tekst, ramkę wokół tekstu i połączymy je z resztą mapy.

 17. Zacznij od użycia narzędzia Text (Tekst), aby wpisać wielkimi literami nazwę miasta. Wybranie kroju pisma z opcją pogrubienia i zagęszczenia dobrze sprawdzi się w tego rodzaju projekcie wyciętej laserowo mapy miasta, więc w tym przykładzie użyjemy czcionki Helvetica Condensed Black.

 18. Po wpisaniu tekstu i zaznaczeniu czcionki przesuń tekst w górę, aby nieznacznie nachodził na dolną część ramki, a następnie zmień rozmiar tekstu, aby odstęp tekstu od lewej i prawej strony ramki wynosił od 0,5 do 1 cala.

 19. Teraz skopiuj i wklej tekst, a następnie kliknij i przeciągnij kopię na bok. Użyjemy kopii do odtworzenia dolnej części przecinka, który zostanie połączony z ramką w następnym kroku.

 20. Ostatnim elementem przygotowania tekstu jest przekształcenie go w krzywe. Kliknij menu Objects (Obiekty) u góry ekranu, a następnie opcję Convert to Curves (Przekształć w krzywe) (Ctrl + Q).

 21. Teraz utworzymy ramkę wokół tekstu za pomocą narzędzia Rectangle (Prostokąt). Po zaznaczeniu tekstu skorzystaj z funkcji automatycznego konturu użytej w poprzednim punkcie. Przytrzymaj przycisk Shift + kliknij dwukrotnie narzędzie Rectangle (Prostokąt), aby utworzyć prostokąt wokół tekstu.

 22. Następnie kliknij narzędzie Outline Pen (Pióro konturu) w prawym dolnym rogu programu CorelDRAW i zmień wartość opcji Width (Szerokość) na 0,75 cala. Następnie obok opcji (Position) wybierz opcję Pozycja wewnętrzna i kliknij przycisk OK.

 23. Teraz zmień rozmiar prostokąta tak, aby zachodził na dolną krawędź ramki mapy i nieznacznie zachodził na dolną część tekstu DENVER, CO.

  (Uwaga: Włączenie dynamicznych prowadnic, znajdujących się w menu View (Widok) u góry ekranu, pomoże w tym kroku wyrównać ramkę tekstową do ramki mapy).

 24. Teraz przekonwertuj linię w obiekt, klikając menu Object (Obiekt), a następnie opcję Convert Outline to Object (Konwertuj kontur na obiekt) (Ctrl + Shift + Q) w menu rozwijanym.

 25. Aby połączyć wszystkie obiekty w ostateczną mapę miasta, użyj narzędzia Pick (Wskaźnik), aby zaznaczyć wszystkie obiekty na mapie. Następnie opcję Weld (Spawaj) na pasku właściwości u góry strony.

 26. Aby ponownie utworzyć dolną część przecinka, który został przyspawany do dolnej ramki, wybierz kopię tekstu miasta utworzonego we wcześniejszym kroku i usuń wszystko oprócz przecinka. Następnie przekształć go na krzywe, klikając opcję Object (Obiekt), a potem opcję Convert to Curves (Przekształć w krzywe) (Ctrl + Q) w menu rozwijanym u góry strony.

 27. Po przekształceniu przecinków w krzywe możemy teraz edytować części kształtu, które nie są już potrzebne do następnego kroku. Przy wciąż zaznaczonym przecinku kliknij narzędzie Shape (Kształt) (F10).

 28. Za pomocą narzędzia Shape (Kształt) dwukrotnie kliknij trzy węzły tworzące górną część przecinka, aby ją usunąć.

 29. Następnie kliknij i przeciągnij dolną część przecinka tuż pod przecinek w tekście Denver, CO.

 30. Wybierz kompozycję mapy i dolną część przecinka za pomocą narzędzia Pick (Wskaźnik), a następnie kliknij opcję Back minus front (Wstecz minus przód), która pojawia się na pasku Property (Właściwości) u góry ekranu.

 31. Teraz kompozycja jest już gotowa do grawerowania. Aby przygotować kompozycję do wycięcia, po prostu dodaj kontur włosowy (Hairline Outline) i usuń czarne wypełnienie.Zainteresowało Cię urządzenie Epilog Laser? Wypełnij formularz na tej stronie, aby otrzymać broszurę z całą naszą linią produktów oraz z wygrawerowanymi próbkami i wyciętymi elementami. Możesz także zadzwonić pod poniższy numer, aby uzyskać więcej informacji.


Telefon: +48 22 735 07 40

Odbierz bezpłatną broszurę i próbki

Lokalny dystrybutor dostarczy Ci broszury i próbki oraz dużo więcej innych informacji.

*
*
*
*
oprogramowanie pomocy technicznej