Laserowe wycinanie i grawerowanie map miast (Adobe Illustrator)

Dowiedz się, jak tworzyć i przygotowywać mapy miast w programie Adobe Illustrator do cięcia i grawerowania laserem.

Laserowo grawerowane i wycinane mapy miast są łatwe do utworzenia i szybko zyskują popularność jako kolejny członek rodziny produktów grawerowanych i wycinanych laserowo. Utwórz własne lokalne mapy miast i graweruj je laserowo na deskach do krojenia, płytkach marmurowych i małych stolikach. Możesz też użyć innych materiałów, takich jak papier, drewno lub akryl, lub wykonywać mapy w wersji do powieszenia na ścianie — możliwości i kombinacje materiałów są nieograniczone!

Uwaga: Ten samouczek jest również dostępny w programie CorelDRAW.

Przechwycenie obrazu mapy miasta

 1. Zacznij od odwiedzenia witryny internetowej snazzymaps.com, aby stworzyć własną mapę do grawerowania lub cięcia laserowego. Utworzenie konta nie jest wymagane, ale jeśli chcesz tworzyć różne mapy dla klientów lub znajomych, rejestracja da Ci możliwość zapisania lokalizacji mapy i niestandardowych stylów do późniejszego wykorzystania. Nie martw się, jest to całkowicie bezpłatne!

 2. Gdy jesteś już w witrynie internetowej Snazzy Maps, kliknij przycisk Build a Map (Utwórz mapę) u góry strony.

 3. Teraz możesz utworzyć mapę niestandardową. Zacznij od kliknięcia przycisku Choose a Snazzy Maps (Wybierz Snazzy Maps) w obszarze Style (Styl).

 4. W polu Search (Szukaj) wpisz Epilog, a następnie kliknij przycisk Search (Szukaj).

 5. Wybierz styl „Epilog Laser – Laser Cut Maps” (Epilog Laser – mapy wycinane laserowo) w sekcji wyników, a następnie na dole strony kliknij przycisk Apply Style (Zastosuj styl).

 6. Teraz kliknij opcję Size & Location (Lokalizacja i rozmiar) na panelu Build a Map (Utwórz mapę).

 7. W sekcji Size (Rozmiar) ustaw opcję Width (Wysokość) na 100%.

 8. W sekcji Center Location (Lokalizacja środkowa) kliknij przycisk „Or search for a location” (Lub wyszukaj lokalizację) znajdujący się poniżej współrzędnych szerokości i długości geograficznej.

 9. Wpisz nazwę miasta i naciśnij klawisz Enter albo wybierz miasto z wstępnie wypełnionych opcji rozwijanych.

 10. W sekcji Zoom Level (Poziom powiększenia) ustaw Zoom na 13, a następnie kliknij przycisk Apply Changes (Zastosuj zmiany). Może to wymagać zmiany rozmiaru mapy całego miasta, oraz wycinka, który chcesz uzyskać. Poziom powiększenia można również skorygować później. Aby to zrobić, ustaw wskaźnik myszy nad mapą i użyj kółka do przewijania myszy.

 11. Nie będziemy używać sekcji Markers (Znaczniki) w przypadku tej mapy, ale omówimy jej świetne zastosowanie, które może Ci się przydać. Kliknij sekcję Markers (Znaczniki) i zapoznaj się z krótką prezentacją oraz pomysłami dotyczącymi zastosowania.

 12. Sekcja Markers (Znaczniki) zawiera opcje Name (Nazwa), Location (Lokalizacja) i Icon (Ikona), które można użyć do dodania niestandardowych lokalizacji do Twojej mapy. Aby jeszcze bardziej zindywidualizować mapę, możesz zaznaczyć dom, ulubione restauracje, miejsce ślubu itp.

 13. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby wrócić do sekcji Marker (Znacznik).

 14. Następnie kliknij sekcję Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane).

 15. Większość ustawień w tej sekcji dotyczy korzystania z map w witrynie internetowej, dlatego większość z nich można zignorować. W sekcji Controls (Elementy sterujące) kliknij przycisk obok opcji Hide all controls (Ukryj wszystkie elementy sterujące) — ułatwi to przechwycenie obrazu mapy. Następnie kliknij przycisk Apply Changes (Zastosuj zmiany).

 16. Teraz kliknij przycisk Hide Panel (Ukryj panel) po prawej stronie panelu Build a Map (Utwórz mapę).

 17. Teraz możemy już przechwycić obraz mapy, który później wprowadzimy do programu Adobe Illustrator i wektorów śledzenia.

 18. Otwórz aplikację Windows Snipping Tool.

 19. Wybierz opcję New (Nowy).

 20. Teraz kliknij i przeciągnij nad górną część mapy na ekranie, aby przechwycić obraz (utworzyć zrzut ekranu) mapy.

 21. Następnie kliknij opcję Save Snip (Zapisz wycinek) (ikona dysku) w górnej części ekranu.

 22. Nazwij plik i wybierz opcję .PNG z menu rozwijanego Save as (Zapisz jako), a następnie kliknij przycisk Zapisz. (Uwaga: Format pliku .PNG zapewnia najlepszy obraz z niewielką kompresją dla wektorów śledzenia w programie Illustrator).

 23. Jako ostatni etap przygotowania do grawerowania lub wycinania mapy urządzeniem Epilog Laser wykorzystamy program Adobe Illustrator. Szybko utworzymy wektory śledzenia przechwyconego obrazu, dodamy ramkę i umieścimy w niej nazwę miasta.

Wektor śledzenia — Adobe Illustrator (Windows)

 1. Po otwarciu programu Adobe Illustrator i utworzeniu nowej strony zacznij od wybrania opcji Place (Umieść) z menu rozwijanego File (Plik) na górze strony (Ctrl + Shift + P).

 2. W oknie przeglądarki plików przejdź do miejsca, w którym zapisano przechwyconą mapę. Kliknij plik .PNG, a następnie przycisk Place (Umieść).

 3. Kliknij dowolne miejsce na stronie, aby umieścić kompozycję.

 4. Przy zaznaczonej kompozycji otwórz panel Image Trace (Śledzenie obrazu), klikając w menu na górze strony pozycję Window (Okno), a następnie polecenie Image Trace (Śledzenie obrazu).

 5. W panelu Image Trace (Obrysuj obraz) zmień następujące ustawienia:

  1. Zmień wstępne ustawienie na Black and White Logo (Logo czarno-białe) (zmieni się na Custom (Niestandardowe) po rozpoczęciu edycji innych ustawień)

  2. Ustaw opcję Threshold (Próg) na 150.

  3. Kliknij opcję Advanced (Zaawansowane), aby otworzyć opcje zaawansowane.

  4. Ustaw opcję Paths (Ścieżki) na 100%.

  5. Ustaw opcję Narożniki (Corners) na 100%.

  6. Ustaw opcję Noise (Szum) na 1 px.

  7. Włącz opcję Ignore White (Ignoruj biel).

 6. Następnie kliknij przycisk Expand (Rozwiń), w górnej części ekranu na pasku sterowania, aby uzyskać ostateczny podgląd obrysowywania obrazu na żywo.

 7. Teraz utworzymy ramkę wokół tekstu za pomocą narzędzia Rectangle (Prostokąt).

 8. Wybierz narzędzie Rectangle (Prostokąt) (M) i narysuj prostokąt nakładający się na mapę miasta. Upewnij się, że prostokąt znajduje się w zewnętrznych granicach mapy.

 9. Przy wciąż zaznaczonych prostokątach usuń kolor wypełnienia prostokąta, a następnie wybierz kolor czarny dla opcji Stroke, korzystając z opcji dostępnych na pasku sterowania u góry ekranu.

 10. Otwórz panel Stroke (Obrys) (Ctrl + F10), wybierając Window (Okno) / Stroke (Obrys) z menu u góry ekranu, a następnie zmień Weight (Grubość linii) na 54 pkt (lub 0,75 cala) i wybierz opcję Align Stroke (Wyrównaj obrys) na zewnątrz obok opcji Align Stroke (Wyrównaj obrys).

 11. Teraz utworzymy ramkę dla nazwy miasta. Wybierz narzędzie Rectangle (Prostokąt) i narysuj prostokąt, zaczynając od wewnętrznego dolnego rogu ramki utworzonej wokół mapy miasta. Następnie przesuń górę prostokąta ramki tekstowej tak, aby nakładała się na dół ramki mapy. Ten prostokąt stanie się ramką dla nazwy miasta.

  (Uwaga: W tym kroku pomocne może być włączenie opcji Smart guides z funkcją „Snap to point” (Chwyć do punktu) w celu łatwiejszego wyrównania prostokątów).

 12. Teraz utworzymy nazwę miasta. Wybranie kroju pisma z opcją pogrubienia i zagęszczenia dobrze sprawdzi się w tego rodzaju projekcie, więc w tym przykładzie użyjemy czcionki Helvetica Condensed Black. Zacznij od wybrania narzędzia tekstowego. Kliknij pole wyszukiwania Font Name (Nazwa czcionki) na pasku sterowania u góry ekranu i wpisz „Helvetica Condensed Black”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie masz czcionki Helvetica, możesz zastosować czcionkę Arial lub Myriad Pro.

 13. Przy wybranym narzędziu Type (Wpisywanie) kliknij wewnątrz ramki tekstowej utworzonej we wcześniejszym kroku, a następnie wpisz nazwę miasta wielkimi literami i dostosuj rozmiar, aby uzyskać w przybliżeniu od 0,5 do 1 cala odstępu między tekstem a ramką po obu stronach tekstu. Następnie umieść tekst tak, aby jego górna część lekko zachodziła na dolną część ramki mapy.

 14. Teraz utwórz kopię tekstu miasta i przeciągnij ją na bok. Użyjemy kopii tekstu miasta, aby dodać dolną część przecinka do grafiki, gdy połączymy tekst z ramką w późniejszym kroku.

 15. Po zaznaczeniu tekstu skonwertuj go na kontury, wybierając polecenia Type (Tekst) / Create Outlines (Utwórz kontury) (Ctrl + Shift + O) z menu u góry ekranu.

 16. Użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (Direct Selection), aby zaznaczyć ramkę tekstową, i przeciągnij dolną część ramki w górę, aby nałożyła się na dół obiektów tekstowych.

 17. Teraz podkreślimy obrys ramki, wybierając zarówno ramkę mapy, jak i linie ramki tekstowej za pomocą narzędzia Selection (Zaznaczanie). Po wybraniu narzędzia zaznaczania przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij obie ramki. Teraz wybierz następujące opcje: Object (Obiekt) - Path (Ścieżka) - Outline Stroke (Obrys konturu) z menu u góry ekranu, aby skonwertować kreski na obrysowane obiekty.

 18. Po ukończeniu pracy z wszystkimi obiektami na mapie miasta, wystarczy je teraz tylko połączyć. Zacznij od skorzystania z narzędzia Selection (Zaznaczanie), aby zaznaczyć wszystkie obiekty na mapie miasta, a następnie otwórz panel Pathfinder, przechodząc do okna Window / Pathfinder (Ctrl + Shift + F9).

 19. W panelu Pathfinder w obszarze Shape Modes (Tryby kształtu) kliknij opcję Unite (Połącz), aby połączyć ze sobą wszystkie obiekty wektorowe.

 20. Jako ostatni szczegół dodamy teraz dolną część przecinka, używając funkcji Exclude (Wyklucz). Zacznij od usunięcia wszystkich znaków oprócz przecinka nazwy miasta, która została utworzona we wcześniejszym kroku.

 21. Następnie zaznacz przecinek i skonwertuj go na kontury, wybierając polecenie Type (Tekst) / Create Outlines (Utwórz kontury) (Ctrl + Shift + O) z menu u góry ekranu.

 22. Kliknij i przytrzymaj narzędzie Pen (Pióro) na panelu Tools (Narzędzia), aby wyświetlić opcje ukrytych narzędzi, a następnie wybierz opcję Delete Anchor Point Tool (Usuń narzędzie punktu kontrolnego).

 23. Teraz kliknij 3 górne węzły przecinka, aby usunąć górną sekcję przecinka i pozostawić tylko dolną część przecinka.

 24. Za pomocą narzędzia Selection (Zaznaczanie) przesuń dolną część przecinka w dół, tuż pod przecinek dołączony do ramki mapy miasta.

 25. Zaznacz zarówno kompozycję mapy miasta, jak i dolną część przecinka za pomocą narzędzia Selection (Zaznaczanie), a na panelu Pathfinder w obszarze Shape Modes (Tryby kształtu) kliknij opcję Exclude (Wyklucz), aby usunąć obiekt z ramki.

 26. W tym momencie wszystko jest gotowe i można wygrawerować grafikę. Jeśli chcesz wyciąć wersję mapy, zmień kolor wypełnienia na None (Brak), zmień kolor obrysu na czarny, a następnie ustaw grubość obrysu na 0,001 cala, aby wyciąć projekt za pomocą systemu Epilog Laser.Zainteresowało Cię urządzenie Epilog Laser? Wypełnij formularz na tej stronie, aby otrzymać broszurę z całą naszą linią produktów oraz z wygrawerowanymi próbkami i wyciętymi elementami. Możesz także zadzwonić pod poniższy numer, aby uzyskać więcej informacji.


Telefon: +48 22 735 07 40

Odbierz bezpłatną broszurę i próbki

Lokalny dystrybutor dostarczy Ci broszury i próbki oraz dużo więcej innych informacji.

*
*
*
*
oprogramowanie pomocy technicznej