Próba laserowa nr 4: kamera IRIS – zacisk szablonu rowerowego koła zębatego

Witamy w kolejnej odsłonie Próby laserowej Epilog. Czy za pomocą systemu z kamerą IRIS można wykonywać zaciski i szablony?

 1. Zaczniemy od umieszczenia czarnej matowej płyty i koła zębatego na powierzchni pola roboczego pod kamerą Fusion Edge. Użycie czarnej matowej płyty zapewnia wysoki kontrast między metalowym kołem zębatym a tłem, co jest ważne w kontekście skutecznego automatycznego śledzenia na późniejszym etapie.

  czarna płyta na koło zębate

 2. Następnie użyjemy funkcji automatycznego ustawiania ostrości, aby ustawić ostrość kamery IRIS na kole zębatym i uzyskać obraz o naturalnych rozmiarach.

  zamknij pokrywę i ustaw ostrość na zębatce

 3. Aby pobrać obraz przechwycony za pomocą kamery IRIS, otwórz oprogramowanie Job Manager i kliknij ikonę Camera Options (Opcje kamery) w prawym górnym rogu.

  kliknij ikonę kamery w prawym górnym rogu

 4. Wybierz opcję Overhead Video (Filmowanie z góry), aby otworzyć obraz wideo na żywo z kamery IRIS.

  wybierz overhead video (filmowanie z góry)

 5. Górna kamera zapewnia obraz pola roboczego z góry i zawiera automatyczne ustawienie jasności i kontrastu.

  Możemy również wyłączyć funkcję automatycznego ustawiania ostrości i ręcznie dostosować jasność i kontrast, aby uzyskać niestandardowy wynik.

  W tym przykładzie wyłączyliśmy funkcję automatycznego ustawiania ostrości i dostosowaliśmy jasność i kontrast, aby uzyskać wysoki kontrast między naszą czarną matową płytą a metalowym kołem zębatym.

  ręczne ustawianie kontrastu jasności

 6. Po zoptymalizowaniu jasności i kontrastu pod kątem przechwytywania obrazu wybierz przycisk Copy Background Image (Kopiuj obraz tła), aby skopiować widok kamery IRIS do schowka komputera.

  skopiuj obraz tła do schowka

 7. Teraz w programie CorelDRAW wkleimy przechwycony obrazek do nowego dokumentu 24″ × 12″, a następnie klikniemy obraz prawym przyciskiem myszy i wybierzemy opcję Edit Bitmap (Edytuj mapę bitową), aby otworzyć obraz w programie Corel PHOTO-PAINT, gdzie trzeba dokonać jeszcze kilku korekt.

  wklej przechwycone tła do programu coreldraw

  kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz opcję edit bitmap (edytuj mapę bitową)

  otwórz obraz w programie corel photo paint

 8. Wybierz Crop Tool (Narzędzie do przycinania) z Toolbox (Przybornika) po lewej stronie i narysuj pole przycinania wokół koła zębatego, pozostawiając dogodny margines na zewnątrz.

  wybierz narzędzie do przycinania

 9. W tym momencie wyczyścimy zęby naszego koła zębatego za pomocą narzędzia gumki. Zapewni to znacznie lepszą jakość śledzenia wektorowego po powrocie do programu CorelDRAW.

  czyszczenie zębów koła zębatego

 10. Wybierz narzędzie Eraser (Gumka) z Toolbox (Przybornika) po lewej stronie i zacznij klikać i usuwać szare piksele widoczne na końcach zębów.

  wybierz narzędzie do wymazywania

  czyszczenie zębów koła zębatego

  Narzędzie Eraser (Gumka) ma kilka opcji zwiększania rozmiaru i kształtu narzędzia, ale w tym przykładzie ustawienia domyślne doskonale nadają się do tego, aby dopasować krzywiznę na wierzchołku każdego zęba.

 11. Po oczyszczeniu wszystkich zębów tarczy użyjemy opcji Invert Colors (Odwróć kolory) w programie PHOTO-PAINT, aby odwrócić kolory w przechwyconym obrazie.

  Z paska menu u góry ekranu wybierz kolejno Image (Obraz) > Transform (Przekształć) > Invert Colors (Odwróć kolory), aby odwrócić obraz.

  odwróć kolory obrazu

  wynik odwrócenia kolorów

 12. Teraz usuniemy tło naszego obrazu, które jest teraz szare, za pomocą narzędzia Magic Wand Mask (Różdżka). Kliknij i przytrzymaj narzędzie Rectangle Mask (Maska prostokątna) w przyborniku po lewej stronie i wybierz z opcji narzędzie Magic Wand Mask (Różdżka).

  różdżka

 13. Kliknij obraz czarnego koła zębatego, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie i wybierz z menu opcję Apply Smart Selection to Mask (Zastosuj inteligentne zaznaczenie do maski).

  kliknij czarny obszar koła zębatego

  zastosuj inteligentny wybór do maski

 14. Jako ostatni krok przed powrotem do programu CorelDRAW w celu śledzenia wektorowego odwrócimy wybór maski, klikając opcję Invert Mask (Odwróć maskę) na standardowym pasku menu u góry ekranu.

  odwróć zaznaczenie na tło

 15. Następnie naciśnij przycisk Delete (Usuń), aby usunąć tło.

  następnie naciśnij przycisk delete (usuń), aby usunąć tło

 16. Aby sfinalizować obraz i wrócić do programu CorelDRAW, kliknij przycisk Finish Editing (Zakończ edycję) na pasku menu Standard u góry ekranu, a następnie po wyświetleniu monitu o zapisanie zmian w mapie bitowej wybierz opcję Yes (Tak).

  zakończ edycję

  tak, aby zapisać zmiany

 17. Po zakończeniu zapisywania w programie PHOTO-PAINT przejdź do programu CorelDRAW, aby utworzyć obrys wektorowy nowo dostosowanego obrazu mapy bitowej.

  powrót do programu coreldraw

 18. Po powrocie do programu CorelDRAW z zaznaczonym obrazem wybieramy przycisk Trace Bitmap (Śledź bitmapę) na pasku właściwości u góry ekranu i opcję Outline Trace (Obrys konturu) > Low Quality Image (Obraz o niskiej jakości), aby otworzyć funkcję PowerTrace programu CorelDRAW.

  śledzenie mapy bitowej powertrace

  funkcja powertrace

 19. Zaczniemy od wybrania karty Color (Kolor) w prawym górnym rogu programu PowerTrace, a następnie ustawienia trybu koloru na RGB i kolorów na 2. Te ustawienia uproszczą śledzenie wektora obrazu i dadzą nam tylko obraz czarno-biały.

  opcja colortab

  ustaw kolor na rgb, a kolory na 2

 20. Następnie wrócimy do karty Settings (Ustawienia), aby wprowadzić kilka zmian w naszych ustawieniach szczegółów i wygładzania.

  karta ustawień funkcji powertrace

 21. Ustawimy Detail (Szczegół) na 100, a Smoothing (Wygładzanie) na 31, a następnie klikniemy OK u dołu ekranu.

  ustawienia funkcji powertrace wygładzanie szczegółów ok

 22. Funkcja PowerTrace nie jest idealna dla wszystkich projektów śledzenia wektorów, ale w przypadku tej konwersji czarno-białej i przykładu sprawdza się bardzo dobrze. W zależności od różnych czynników, takich jak jasność i kontrast, DPI przechwytywania bitmapy i oświetlenie, może być konieczne poeksperymentowanie z różnymi ustawieniami funkcji PowerTrace, aby uzyskać widoczne tutaj wyniki.

  śledzenie korzyści w funkcji powertrace

 23. Gdy nasz wektor śledzenia jest gotowy, utworzymy kopię naszych wyników i przeniesiemy je na bok naszego obszaru dokumentu do wykorzystania w późniejszym kroku.

  skopiuj zestaw do późniejszego kroku

 24. Aby stworzyć nasz przyrząd do koła zębatego, będziemy potrzebować tylko obrysu koła zębatego. Aby wyizolować obrys koła zębatego, kliknij prawym przyciskiem myszy naszą grupę wektorów, wybierz opcję Break Apart (Rozdziel grupę) z menu, a następnie wybierz wewnętrzne otwory tarczy, które nie są potrzebne, i naciśnij klawisz Delete.

  rozdziel krzywe

  wersja z wypełnionymi kołami zębatymi

 25. Po wyizolowaniu obrysu koła zębatego utworzymy teraz przyrząd z 4 kolumnami i 2 rzędami otworów koła zębatego.

  matryca kół zębatych w ustawieniu 4 × 2

 26. Krótka uwaga: włączenie prowadnic wyrównania i dynamicznych w menu View (Widok) w programie CorelDRAW znacznie ułatwi wyrównywanie i tworzenie naszej matrycy otworów w przyrządzie w kolejnych krokach.

  prowadnice dynamiczne wyrównania

 27. Aby utworzyć matrycę otworów, zaczniemy od wybrania kształtu tarczy. Trzymając wciśnięty klawisz Shift, przeciągnij kopię pod oryginał i naciśnij spację, aby utworzyć duplikat. Następnie usuń dodatkową kopię.

  duplikuj 1. kolumnę kół zębatych

 28. Teraz zaznaczamy dwa koła zębate i powtarzamy ten proces, aż uzyskamy na ekranie rozłożenie 4 × 2, które stanie się otworami w naszym przyrządzie.

  matryca kół zębatych w ustawieniu 4 × 2

 29. Teraz zaznacz wszystkie koła zębate, a następnie w palecie kolorów po prawej stronie ekranu kliknij prawym przyciskiem myszy kolor Czarny, a lewym przyciskiem brak, aby nadać kołu zębatemu czarny kontur bez wypełnienia kolorem.

  obrysuj czarne wypełnienie wewnętrzne i kliknij brak

  wytnij kontury do cięcia przyrządu

 30. Jesteśmy teraz gotowi do wydrukowania i wycięcia laserem naszego przyrządu do koła zębatego. Skonfigurujemy ustawienia naszych procesów laserowych dla tektury falistej. Do utworzenia przyrządu nadaje się wiele rodzajów materiałów, na przykład drewno, akryl, tworzywa sztuczne i karton. Tektura falista jest doskonałym materiałem do jednorazowego użytku, ponieważ jest łatwo dostępna i niedroga.

 31. Tę część naszego projektu rozpoczniemy od wydrukowania pliku w pakiecie oprogramowania Epilog.

  wydrukuj wycięcie przyrządu do koła zębatego na laserze

 32. W pakiecie oprogramowania Epilog wybieramy następujące ustawienia:

  Ustawienia grawerowania
  Urządzenie: laser CO2 Fusion Edge 12 o mocy 60 W
  Typ procesuWektor Szybkość25% Moc100% Częstotliwość50%
  (Należy sprawdzić zalecane ustawienia materiałów w instrukcji maszyny).

  Następnie wydrukuj ten plik na laserze.

  ustawienia pakietu oprogramowania

 33. Układamy teraz w lewym górnym rogu pola roboczego lasera arkusz tektury falistej o wymiarach 24″ × 12″, zamykamy pokrywę, ustawiamy ostrość na materiale i naciskamy przycisk Go, aby rozpocząć cięcie.

  wstawianie kartonu na pole robocze

  wycinany laserem uchwyt mocujący z tektury

 34. Po zakończeniu pracy usuwamy wszystkie niepotrzebne ścinki i umieszczamy przyrząd z powrotem na polu roboczym lasera.

  usuń zbędny karton wycięty laserowo

 35. Teraz nadszedł czas na przygotowanie kół zębatych do grawerowania.

 36. Gdybyśmy używali lasera światłowodowego Epilog, moglibyśmy wykonać znakowanie bezpośrednio na tarczy. W tym przykładzie używamy sprayu do znakowania metali Enduramark do laserów CO2. Dzięki temu urządzenie Fusion Edge z laserem CO2 uzyskuje możliwość znakowania na elementach i częściach z surowego metalu.

  części metalowe w laserze światłowodowym

  spray enduramark do znakowania metali laserem co2

 37. Umieścimy koła zębate na arkuszu tektury, a następnie dokładnie pokryjemy je sprayem Enduramark Black, aż zostaną równomiernie pokryte pojedynczą warstwą sprayu do znakowania metalu.

  nakładanie sprayu na elementy

 38. Gdy spray do znakowania metalu wyschnie, umieszczamy koła zębate w naszym przyrządzie, przygotowując się do znakowania laserowego.

  elementy pokryte sprayem enduramark w przyrządzie w urządzeniu

 39. W programie CorelDRAW użyliśmy pliku przyrządu jako szablonu do wyrównania i powielenia naszego pliku znakowania w miejscach w przyrządzie, w których ustawiono elementy.

  plik końcowy szablonu w programie coreldraw

 40. Grafika, którą zastosujemy na kołach zębatych, zawiera numer seryjny, kod części, logo i tekst opisu.

  konfiguracja pliku i grafika

 41. Gdy grafika jest gotowa do zastosowania, zaznaczmy tylko tę grafikę, którą będziemy drukować na laserze.

  grafika wybrana do druku

 42. Następnie wybieramy opcję Print (Drukuj) z menu File (Plik) u góry ekranu, pamiętając o kliknięciu przycisku Selection (Zaznaczenie) w opcjach Print range (Zakres wydruku). Przed rozpoczęciem drukowania możemy po prawej stronie zweryfikować, czy drukujemy tylko wybraną grafikę do pakietu oprogramowania, a następnie naciskamy przycisk Print (Drukuj).

  opcja wyboru dla druku

 43. W pakiecie oprogramowania Epilog ustawiamy typ procesu na Engrave (Grawerowanie) i dostosujemy obwody dla:

  Ustawienia grawerowania
  Urządzenie: laser CO2 Fusion Edge 12 o mocy 60 W
  DPI600 Szybkość30% Moc100% Wzór ditheringuStucki Kierunek grawerowaniaTylna strona do góry
  (Należy sprawdzić zalecane ustawienia materiałów w instrukcji maszyny).

  Następnie klikamy przycisk Print (Drukuj), aby wysłać nasze zadanie znakowania do lasera.

  ustawienia pakietu oprogramowania do znakowania enduramark

 44. Na laserze ustawiamy ostrość lasera na kołach zębatych i rozpoczniemy pracę, naciskając przycisk Go.

  naciśnij go, aby rozpocząć zadanie

  grawerowanie próbek

  grawerowanie z preparatem cermark

  grawerowanie z preparatem cermark

 45. Po zakończeniu pracy spryskaj koła zębate wodą i usuń nadmiar środka do znakowania, aby odsłonić wygląd gotowego produktu.

  zetrzyj wodą nadmiar sprayu do znakowania

 46. Mamy więc gotowy szablon koła zębatego i szablon grafiki utworzony przy użyciu systemu kamery IRIS i pakietu oprogramowania graficznego firmy Corel. Teraz wykonujemy znakowanie elementów za pomocą urządzenia laserowego Fusion Edge firmy Epilog i sprayu Enduramark.

  przyrząd tekturowy

  szablon grafiki

  wygrawerowane elementy

 47. Mamy nadzieję, że te wskazówki i techniki pomogą Ci pomyślnie zrealizować kolejny projekt laserowy. Dziękujemy za dołączenie do nas i do zobaczenia następnym razem.


Chcesz dowiedzieć się więcej o urządzeniu laserowym Pro firmy Epilog Laser? Wypełnij formularz na tej stronie, aby otrzymać broszurę z całą naszą linią produktów oraz z wygrawerowanymi próbkami i wyciętymi elementami. Możesz także zadzwonić pod poniższy numer, aby uzyskać więcej informacji.


Telefon: +48 22 735 07 40

Odbierz bezpłatną broszurę i próbki

Lokalny dystrybutor dostarczy Ci broszury i próbki oraz dużo więcej innych informacji.

*
*
*
*
oprogramowanie pomocy technicznej