Co jest bardziej amerykańskiego niż rock n’ roll? Co powiesz na tę niestandardową gitarę w gwiazdki i paski, którą stworzyliśmy z Fusion Pro? Korzystając z systemu kamer IRIS™ byliśmy w stanie szybko i łatwo umieścić nasze projekty i grafikę, aby nie tylko wygrawerować korpus gitary, lecz także wyciąć niestandardową maskownicę. Czytaj dalej, aby zobaczyć, jak to zrobiliśmy!

Pobierz grafiki

Niezbędne materiały


Zastosowano system Fusion Pro o mocy 120 W:

Grawerowanie korpusu gitary

Grawerowanie: szybkość 40% // moc 100% // 600 DPI // standardowe rozproszenie

Grawerowanie tworzyw sztucznych

Grawerowanie: szybkość 100% // moc 40% // 300 DPI // standardowe rozproszenie

Wycinanie tworzyw sztucznych

Grafika wektorowa // szybkość 20% // moc 100%

Enduramark

Grawerowanie // szybkość 30% // moc 100%


 1. Zacznij od umieszczenia korpusu gitary i maskownicy w systemie laserowym Fusion Pro i zamknij górną pokrywę. W laserze użyj funkcji Focus i Jog, aby ustawić ostrość korpusu gitary i maskownicy.

 2. Po otwarciu Epilog Dashboard zobaczysz widok z góry na korpus gitary i maskownicę na polu laserowym systemu laserowego.

 3. Kliknij przycisk Copy Background Image (Kopiuj obraz tła) w lewym panelu narzędzi.

 4. Otwórz swoją wersję programu CorelDRAW i wklej skopiowany obraz tła na stronę.

 5. Zamierzamy przyciąć wklejony obrazek, aby ułatwić pracę w programie CorelDRAW. Po zaznaczeniu obrazu kliknij przycisk Edit Bitmap (Edytuj mapę bitową) na pasku właściwości u góry ekranu, aby otworzyć kopię wklejonego obrazu w programie Corel PHOTO-PAINT.

 6. W programie PHOTO-PAINT wybierz narzędzie do przycinania na pasku narzędzi po lewej stronie ekranu.

 7. Narysuj prostokąt wokół korpusu gitary i naciśnij Enter, aby utworzyć przyciętą wersję.

 8. Aby zapisać nową wersję i zaktualizować wklejony obraz w programie CorelDRAW, wystarczy nacisnąć klawisze CTRL + S, aby zapisać obraz, lub wybrać opcję Plik > Zapisz u góry ekranu.

 9. Następnie zamknij program PHOTO-PAINT i wróć do programu CorelDRAW. Zobaczysz zaktualizowaną wersję obrazu tła.

 10. Wybierz krzywą Béziera z paska narzędzi po lewej stronie.

 11. Po wybraniu narzędzia Bezier obrysuj zarys korpusu gitary i wyfrezowane otwory, aby stworzyć swój szablon do grawerowania.

 12. Po zakończeniu obrysowywania korpusu gitary Telecaster obrysuj również maskownicę i (opcjonalnie) główkę szyjki gitary.

 13. Po ukończeniu obrysów możesz przejść do zastosowania grafiki do szablonu.

 14. Zacznij od otwarcia narzędzia Kontur programu CorelDRAW. Wybierz polecenie Window (Okno) > Dockers (Okna dokowane) > Effects (Efekty) > Contour tool (Narzędzie Kontur) z menu rozwijanych u góry ekranu.

 15. Następnie wybierz zewnętrzny obrys korpusu gitary Telecaster i użyj poniższych ustawień, aby dodać wewnętrzne obramowanie korpusu.

  1. Ustaw kontur na Inside contour (Obrys wewnętrzny)
  2. Ustaw kroki konturu na 1
  3. Ustaw przesunięcie konturu na 0,125”
  4. Wybierz zielony jako kolor obrysu
  5. Następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj)
 16. Teraz utworzymy obramowania dla wycięć korpusu. Zacznij od wybrania jednego z kształtów wycięcia na korpusie gitary.

 17. Użyj poniższych ustawień, aby dodać zewnętrzne obramowanie cięcia. W panelu narzędzia Kontur

  1. Ustaw kontur na Outside contour (Obrys zewnętrzny)
  2. Następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj)
 18. Teraz pojedynczo wybierz inne linie wycięcia korpusu i zastosuj te same ustawienia, aby utworzyć obramowanie wycięcia.

 19. Po utworzeniu wszystkich obramowań musisz rozdzielić kształty grup konturów, aby oddzielić nowo utworzoną linię konturu od pierwotnie narysowanych linii.

 20. Zaznacz wszystkie grupy linii konturu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z nich i wybierz opcję Break Apart Contour Group (Rozdziel grupę konturu), aby oddzielić linie konturu od oryginalnych.

 21. Po rozdzieleniu zielonych linii konturowych zaznacz tylko linie zielone, a następnie kliknij przycisk Back Minus Front (Wstecz minus przód) na pasku Properties (Właściwości) u góry ekranu, aby usunąć wykreślone obiekty otworów z obrysu korpusu gitary.

 22. Przetestuj wyniki, dodając kolorowe wypełnienie do powstałego kształtu. Kształt ten posłuży jako szablon do grawerowania korpusu gitary Telecaster.

 23. Aby dodać paski do korpusu, zacznij od narysowania na nim pasków wypełnionych na czarno.

 24. Po narysowaniu pasków zaznacz wszystkie trzy paski, a następnie wybierz opcję Object (Obiekt) > PowerClip (Szybki kadr) > Place Inside Frame (Umieść wewnątrz ramki) z menu u góry ekranu i kliknij szablon korpusu gitary, aby umieścić paski wewnątrz pojemnika.

 25. Po zakończeniu wybierz tylko obrys maskownicy i otwór na gryf, a następnie wybierz przycisk Back Minus Front (Wstecz minus przód) na pasku Properties (Właściwości) u góry ekranu, aby usunąć otwór z obrysu maskownicy.

 26. Teraz możemy dodać wzór gwiazdek do maskownicy. Naciśnij klawisze CTRL + I lub wybierz opcję File (Plik) > Import (Importuj) z menu rozwijanego u góry ekranu.

 27. Następnie wybierz plik stars-pattern.eps (pobierz plik za pomocą przycisku u góry strony) z jego zapisanej lokalizacji na komputerze i naciśnij przycisk Import (Importuj).

 28. Teraz kliknij obszar roboczy, aby umieścić wzór gwiazdek.

 29. Po umieszczeniu wzoru gwiazdy w obszarze roboczym przenosimy, skalujemy i przycinamy wzór gwiazdy w szablonie maskownicy.

 30. Po zakończeniu dostosowywania wzoru gwiazdek dla maskownicy wybierz opcję Object (Obiekt) > PowerClip (Szybki kadr) > Place Inside Frame (Umieść wewnątrz ramki) i kliknij maskownicę, aby umieścić gwiazdki wewnątrz szablonu.

 31. Korpus gitary i maskownica są teraz gotowe do wysłania do lasera.

 32. Wybierz tylko szablon korpusu gitary, a następnie wydrukuj zadanie w oprogramowaniu Epilog Laser Dashboard.

 33. Gdy korpus gitary znajduje się w urządzeniu laserowym, górna pokrywa jest zamknięta, a ostrość jest ustawiona na materiale, zobaczysz podgląd korpusu gitary i grafiki w oprogramowaniu Dashboard.

 34. Kliknij i przesuń grafikę nad korpusem gitary, aż zostanie wizualnie wyrównana z korpusem gitary.

 35. Po umieszczeniu grafiki dostosuj parametry i ustawienia lasera dla materiału, a następnie wydrukuj zadanie na urządzeniu laserowym i rozpocznij jego wykonywanie.

 36. Powtórz te same czynności, aby wyciąć i wygrawerować maskownicę i opcjonalnie główkę.

 37. Dodatkowo wygrawerowaliśmy tył korpusu gitary i płytkę na gryf, aby stworzyć naprawdę niepowtarzalny projekt.

 38. Po wygrawerowaniu wszystkich części gitary wykonaj dodatkowe czynności, takie jak wypełnienie pasków kolorem. Użyliśmy białej farby akrylowej, aby wyeksponować motyw gwiazdek i pasków.

 39. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną z zestawem gitarowym, aby ukończyć swój projekt gitarowy z motywem 4 lipca!


Gdzie można sprzedawać niestandardowe instrumenty grawerowane laserowo?

 • Specjalistyczne sklepy z pamiątkami
 • Ciche aukcje i zbiórki pieniędzy
 • Prezenty urodzinowe lub rocznicowe


Odbierz bezpłatną broszurę i próbki

Lokalny dystrybutor dostarczy Ci broszury i próbki oraz dużo więcej innych informacji.

*
*
*
*
oprogramowanie pomocy technicznej